CENÍK PRO SAMOPLÁTCE – MAGNETICKÁ REZONANCE
Zdravotní výkon Samoplátce
MR v oblasti hlavy / mozku 8 000 CZK
MR měkkých tkání krku 8 000 CZK
MR jednoho úseku páteře – krční, hrudní nebo bederní 8 000 CZK
MR v oblasti břicha 10 000 CZK
MR v oblasti pánve 10 000 CZK
MR jednoho kloubu 8 000 CZK
MR angiografie nativní 3 000 CZK
MR angiografie s podáním kontrastní látky (jako samostatné vyšetření, např. Ag. Karotid, úseků aorty, dolních končetin) 5 500 CZK + K.L.
MR – cholangiopankreatikografie 8 000 CZK
MR – urografie 8 000 CZK
Služby spojené s výkonem magnetické rezonance:  
Kopie snímků (obrazové dokumentace) na CD nosiči, včetně CD nosiče, na žádost pacienta 200 CZK
V případě nutnosti aplikace kontrastní látky 2 500 CZK
 
CENÍK PRO SAMOPLÁTCE – RENTGEN
Zdravotní výkon Samoplátce
RTG prstů a záprstních kůstek ruky a nohy 350 CZK
RTG lebky, cílené snímky 350 CZK
RTG lebky, přehledné snímky 350 CZK
RTG krku a krční páteře 350 CZK
RTG hrudní nebo bederní páteře 450 CZK
RTG křížové kosti nebo SI kloubů 350 CZK
RTG pánve nebo kyčelního kloubu 300 CZK
RTG ramenního kloubu 400 CZK
RTG kostí a kloubů končetin 350 CZK
RTG žeber a sterna 450 CZK
RTG hrudníku 400 CZK
RTG břicha 350 CZK

Účinnost od: 1.4.2023