STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Centrum Magnetické rezonance a skiagrafie (RTG)
Pro Diagnostika Praha – Libeň

MAGNETICKÁ REZONANCE (MR)

Centrum magnetické rezonance disponující MR přístrojem Philips Ingenia 3.0T bylo uvedeno do provozu v roce 2020 a sídlí v prostorách klinického centra ISCARE v Praze 9. MR přístroj Philips Ingenia 3.0T umožňuje díky své technologii vysokou kvalitu obrazu. Centrum pacientům poskytuje diagnostiku centrálního nervového systému, muskuloskeletárního systému, cévního systému, orgánů dutiny břišní a malé pánve.

SKIAGRAFIE (RTG)

Pracoviště využívá inovativní rentgenové zařízení Philips DuraDiagnost 4, které dokáže zajistit všechna rutinní vyšetření pacientů ležících na stole, sedících nebo stojících. Zařízení umožňuje široký rozsah vyšetření, od skiagrafického vyšetření lebky, hrudníku, břicha, páteře a pánve až po skelet končetin. Philips DuraDiagnost 4 poskytuje vysokou kvalitu obrazu při nejnižší možné rentgenové dávce a nejnižší zátěži pro pacienta.


VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ

Pracoviště je vybaveno MR přístrojem PHILIPS Ingenia 3,0T. Technologie tohoto přístroje zajišťuje vysokou kvalitu obrazu i zobrazovací diagnostiky. Průběh vyšetření je tak optimalizován, aby snížil vyšetřovací dobu a byl pro pacienty co nejvíce komfortní. Design tohoto MR systému umožňuje vyšetřovat pacienty s hmotností až do 250 kg.

"MR zařízení PHILIPS 3,0T Ingenia poskytuje mnoho speciálních aplikací, které spolu s dlouholetými zkušenostmi našich pracovníků umožňují rozsáhlou klinickou diagnostiku."

Vyšetření centrálního nervového systému
 • Vyšetření mozku dospělých včetně difuzního zobrazení (DWI), aplikace venous Bold (T2* 3D), izotropní 3D zobrazení mozku s T2 a T1 vážením s využitím pro detailní hodnocení morfologie, pro předoperační neuronavigaci, fúzi s PET a volumetrii.
 • Rozšířené (advanced) MR vyšetření mozku: všechny způsoby perfuzních technik (T2*, T1 a ASL), spektroskopie (SVS, CSI). Umožňuje preciznější diagnostiku onemocnění mozku, jakož i předoperační plánování nejnáročnějších mozkových operaci.
 • Zobrazení páteřního kanálu v celém rozsahu provedením multisekvenčního vícepolohového vyšetření.
Muskuloskeletární systém
 • Speciálně dedikované cívky na různé části těla spolu s digitální technologií přístroje umožňují zobrazení lézí chrupavky, šlach, vazů a kostní dřeně s unikátní rozlišovací schopností.
Celotělové MR
 • Umožňuje zobrazení rozsahu 200 cm těla při stagingu onkologických onemocnění a sledování efektu léčby i s využitím techniky celotělové difuze (DWIBS).
Cévní systém
 • Neinvazivní vyšetření cév mozku, krku, hrudníku, břicha a periferních oblastí těla použitím nekontrastních technik i 3D CE-MRA, i 4D –TRAK.
Břícho a pánev
 • Diferenciace fokálních a difuzních lézí jater, slinivky brušní a žlučových cest.
 • MR enterografie.
 • MR rekta, MR fistulografie pánve.
 • Fokální léze ledvin, nadledvin a močového měchýře.
 • Patologie prostaty s kompletními možnostmi diagnostiky (DCE – dynamic contrast enhance, DWI, MRS).
 • Diagnostika onemocnění ženské pánve (vývojové anomálie, endometrióza, tumory).
MR enterografie: 
⦁ cílené vyšetření tenkého střeva (např. u Crohnovy nemoci) diferenciální diagnostika nespecifických střevních zánětů (IBD) a ostatních nezánětlivých procesů střeva
⦁ vyšetření provádíme ambulantně
⦁ vždy je nutná speciální dietní příprava před vyšetřením, u osob se zácpou – doporučujeme 3 dny před vyšetřením tekutou dietu, ev. lze k přípravě použít po dohodě s odesílajícím lékařem, přípravek Fortrans (dle návodu k použití, který je u výrobku)
⦁ enterografii neprovádíme dříve než 7 dní od provedené kolonoskopie
⦁ pokud se léčíte s cukrovkou,máte stomii či zelený zákal,lékovou nebo potravinovou alergii,informujte personál
Postup:
2 dny před vyšetřením: (bezezbytková a nenadýmavá strava)lehká jídla, pokud možno, přejděte na kašovitou stravu
1 den před vyšetřením:
- snídaně - čaj
- k obědu jen čistá polévka (bujón), dále jen tekutiny – čaj, voda (na celý zbytek dne asi 2,5 – 3 l, ne mléko!)
- od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit a nežvýkat žvýkačku
Průběh vyšetření:
Ráno před vyšetřením dostane pacient 1,5 litru kontrastní látky, kterou rovnoměrně popíjí, aby došlo k jejímu rovnoměrnému rozložení ve střevech. Po dopití kontrastní látky, následuje samotné vyšetření v magnetické rezonanci. Těsně před vyšetřením sestra zavede nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je aplikována během vyšetření, současně je aplikován i přípravek Buscopan (pro omezení střevní peristaltiky). Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), a řádně zadržel dech dle pokynu radiologického asistenta.
Celé vyšetření běžně trvá 15-20 minut.
Po vyšetření:
Po ukončení vyšetření sestra odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 20 minut v čekárně, aby mu mohla být v případě výskytu pozdějších komplikací poskytnuta náležitá lékařská péče. Celkový čas, který pacient stráví na našem pracovišti je maximálně 2 hodiny. Velmi důležitá je následná hydratace pacienta po MR vyšetření.
 

VYŠETŘENÍ NA SKIAGRAFICKÉM (RENTGENOVÉM) ZAŘÍZENÍ

Pracoviště PRODIAGNOSTIKA PRAHA – LIBEŇ využívá inovativní rentgenové zařízení Philips DuraDiagnost Rel.4. Zařízení umožňuje všechna rutinní vyšetření pacientů ležících na stole, sedících nebo stojících. Je vhodný pro široký rozsah vyšetření od skiagrafického vyšetření lebky, hrudníku, břicha, páteře a pánve až po skelet končetin. Philips DuraDiagnost Rel.4 poskytuje vysokou kvalitu obrazu při nejnižší možné rentgenové dávce a nejnižší zátěži pro pacienta.