Pracoviště je vybaveno MR přístrojem PHILIPS Ingenia 3,0T. Technologie tohoto přístroje zajišťuje vysokou kvalitu obrazu i zobrazovací diagnostiky. Průběh vyšetření je tak optimalizován, aby snížil vyšetřovací dobu a byl pro pacienty co nejvíce komfortní. Design tohoto MR systému umožňuje vyšetřovat pacienty s hmotností až do 250 kg.

"MR zařízení PHILIPS 3,0T Ingenia poskytuje mnoho speciálních aplikací, které spolu s dlouholetými zkušenostmi našich pracovníků umožňují rozsáhlou klinickou diagnostiku."

Vyšetření centrálního nervového systému
 • Vyšetření mozku dospělých včetně difuzního zobrazení (DWI), aplikace venous Bold (T2* 3D), izotropní 3D zobrazení mozku s T2 a T1 vážením s využitím pro detailní hodnocení morfologie, pro předoperační neuronavigaci, fúzi s PET a volumetrii.
 • Rozšířené (advanced) MR vyšetření mozku: všechny způsoby perfuzních technik (T2*, T1 a ASL), spektroskopie (SVS, CSI). Umožňuje preciznější diagnostiku onemocnění mozku, jakož i předoperační plánování nejnáročnějších mozkových operaci.
 • Zobrazení páteřního kanálu v celém rozsahu provedením multisekvenčního vícepolohového vyšetření.
Muskuloskeletární systém
 • Speciálně dedikované cívky na různé části těla spolu s digitální technologií přístroje umožňují zobrazení lézí chrupavky, šlach, vazů a kostní dřeně s unikátní rozlišovací schopností.
Celotělové MR
 • Umožňuje zobrazení rozsahu 200 cm těla při stagingu onkologických onemocnění a sledování efektu léčby i s využitím techniky celotělové difuze (DWIBS).
Cévní systém
 • Neinvazivní vyšetření cév mozku, krku, hrudníku, břicha a periferních oblastí těla použitím nekontrastních technik i 3D CE-MRA, i 4D –TRAK.
Břícho a pánev
 • Diferenciace fokálních a difuzních lézí jater, slinivky brušní a žlučových cest.
 • MR enterografie.
 • MR rekta, MR fistulografie pánve.
 • Fokální léze ledvin, nadledvin a močového měchýře.
 • Patologie prostaty s kompletními možnostmi diagnostiky (DCE – dynamic contrast enhance, DWI, MRS).
 • Diagnostika onemocnění ženské pánve (vývojové anomálie, endometrióza, tumory).
MR enterografie: 
⦁ cílené vyšetření tenkého střeva (např. u Crohnovy nemoci) diferenciální diagnostika nespecifických střevních zánětů (IBD) a ostatních nezánětlivých procesů střeva
⦁ vyšetření provádíme ambulantně
⦁ vždy je nutná speciální dietní příprava před vyšetřením, u osob se zácpou – doporučujeme 3 dny před vyšetřením tekutou dietu, ev. lze k přípravě použít po dohodě s odesílajícím lékařem, přípravek Fortrans (dle návodu k použití, který je u výrobku)
⦁ enterografii neprovádíme dříve než 7 dní od provedené kolonoskopie
⦁ pokud se léčíte s cukrovkou,máte stomii či zelený zákal, lékovou nebo potravinovou alergii,informujte personál
Průběh vyšetření:
Ráno před vyšetřením dostane pacient 1,5 litru kontrastní látky, kterou rovnoměrně popíjí, aby došlo k jejímu rovnoměrnému rozložení ve střevech. Po dopití kontrastní látky, následuje samotné vyšetření v magnetické rezonanci. Těsně před vyšetřením sestra zavede nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je aplikována během vyšetření, současně je aplikován i přípravek Buscopan (pro omezení střevní peristaltiky). Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), a řádně zadržel dech dle pokynu radiologického asistenta.
Celé vyšetření běžně trvá 15-20 minut.
Po vyšetření:
Po ukončení vyšetření sestra odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 20 minut v čekárně, aby mu mohla být v případě výskytu pozdějších komplikací poskytnuta náležitá lékařská péče. Celkový čas, který pacient stráví na našem pracovišti je maximálně 2 hodiny. Velmi důležitá je následná hydratace pacienta po MR vyšetření.
Ceník pro samoplátce